Roger Hansson från Ätrans Sportskytteklubb tilldelas 2019 Göstas Minnesfond.