Grattis Anders Johansson för genomfört Vasaåket den 27/2.