Ett gäng har jobbat med omläggning och breddning av spången, återstår att montera halkskydd.