ÄIF:s årsmöte hålls
den 6 mars kl. 19.00
i Ätrans IF:s klubblokal.

Susanne Thorsson, landsbygds-
utvecklare i Falkenbergs kommun,
informerar om industriområdet
runt idrottsplatsen.
Välkomna!
ÄIF:s styrelse