Göstas Minnesfond 2023
                           Tilldelas
                      Ulrica Dahlqvist
Ulrica har i flera år varit ledare för vår Gympa med tabat
och har med sin positiva aura spridit uppmuntran till oss.
Ätrans IF

Carina Hansson      Kent Svensson     Gunni Ekberg